Alianta Familiilor din Romania

Consiliul Europei împotriva creaţionismului

Petre Costea

Pe 4 octombrie 2007, Consiliul Europei a adoptat o Rezoluţie care condamnă Creaţionismul şi cere statelor membre ale Uniunii Europene să interzică predarea lui ca "disciplină stiintifică" în scoli. Pe 23 octombrie 2007, Alianţa Familiilor din România ("AFR") a înregistrat o Scrisoare Deschisă la Consiliul Europei, cerând retragerea Rezoluţiei. AFR este o organizaţie a societăţii civile, care promovează şi protejează valorile familiei şi libertăţile religioase în România şi în Uniunea Europeană.

Ce este Consiliul Europei?

Consiliul Europei ("CE") (a nu se confunda cu Consiliul Uniunii Europene - Council of the European Union), este o instituţie pan-europeană din care fac parte 47 de ţări, reprezentând 800 de milioane de europeni. Cu sediul la Strasbourg, Franta, scopul ei primordial este promovarea şi apărarea drepturilor omului în ţările membre. România face parte din CE. Rezoluţia a fost adoptată cu un vot de 48 la 25, dar nici unul din voturile favorabile nu provine din estul Europei sau din ţări care au fost supuse regimului comunist. În esenţă, Rezoluţia "cheamă cadrele didactice din ţările membre să promoveze cunostinta stiintifică şi predarea evoluţionismului şi să se opună în mod ferm oricăror încercări de a preda creaţionismul ca disciplină stiintifică." Textul integral al Rezoluţie se află la www.coe.int/press.

Ce este Creaţionismul?

Creaţionismul este o explicaţie stiintifică a creării Universului şi originii speciilor aşa cum sunt acestea descrise în Biblie. O nuanţă recentă a Creaţionismului este "intelligent design," care îşi are originile moderne în Statele Unite. În anii recenţi, s-a încercat introducerea lui în şcolile publice din Statele Unite, cu puţin succes, ca subiect didactic, şi ca alternativă la evoluţionism şi darwinism. Recent, această mişcare a pătruns în multe ţări europene şi chiar musulmane, în principal Turcia, iar în Europa Creaţionismul a luat amploare şi în sânul minorităţii musulmane. Rezoluţia deplânge amploarea şi popularitatea Creaţionismului în Belgia, Franta, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Rusia, Serbia, Spania, Suedia, Elvetia, Turcia, şi Marea Britanie. Cu toate că Rezoluţia nu menţionează România, în ultima decadă Creaţionismul a câştigat teren şi aici şi a devenit un subiect de mare interes în rândurile cadrelor didactice, preoţilor şi pastorilor. În 2002, subiectul a fost tratat în cartea lui Firmilian Gherasim şi Ion Vladucă – Ortodoxia şi eroarea evoluţionistă. În Statele Unite, valorile stiintifice ale Creaţionismului au fost recent punctate în cartea lui Dinesh D’Souza - What’s So Great About Christianity (2007), se pare cea mai recentă carte pe acest subiect.

Motivaţia Consiliului Europei

Motivaţia CE împotriva Creaţionismului e diversă, dar, văzută din perspectiva unui creştin sau al celor care au trăit experienţa totalitară, ea este de-a dreptul stranie şi îngrijorătoare. De fapt, editorialele multor publicaţii din Statele Unite au etichetat Rezoluţia drept un "coşmar," ("nightmare"), ceva "ireal" ("unreal"), sau un banc ("a joke.") Si nu e de mirare. Rezoluţia denotă gândirea dominantă în cercurile occidentale privind religia şi rolul ei în societatea contemporană. În mare măsură, motivaţia repetă argumentele antireligie şi anticreştine ale lui Richard Dawkins, profesor la Universitatea Oxford şi autor al unui bestseller mondial, The God Dilusion, (2006), un atac vitriolic şi vicios împotriva religiei.

Cu toate ca Rezoluţia e lungă, întinzându-se pe 15 pagini, în esenţă ea denunţă şi etichetează Creaţionismul ca o teorie pseudo-stiintifică, antistiintifică, un pericol pentru drepturile omului şi democraţie, o influentă negativă asupra copiilor, o teorie nebazată pe fapte obiective şi o teorie neconsistentă în argumentaţie.

La scurt timp după adoptarea Rezoluţiei, Suedia a fost prima tară care a introdus un proiect legislativ pentru interzicerea predării Creaţionismului începând din 2009.  Se prevede chiar şi interzicerea predării în scoli a noţiunii că moralitatea bazată pe Scriptură e obiectiv corectă.

Scrisoarea Deschisă a AFR

AFR a fost printre primele organizaţii neguvernamentale care au reacţionat împotriva Rezoluţiei. În Scrisoarea Deschisă, AFR şi-a exprimat îngrijorarea fată de emiterea Rezoluţiei, afirmând în primul rând că Uniunii Europene nu îi este permis să îşi asume un rol fundamental în stabilirea conţinutului educaţiei pe care părinţii doresc să îl dea copiilor lor. În acest sens, AFR priveşte Rezoluţia ca o încercare de suprimare a drepturilor părinţilor de a-şi educa şi învăţa copiii în conformitate cu valorile lor morale şi religioase.

De asemenea, scrisoarea deplânge faptul că CE nu a acţionat ca un arbitru imparţial şi integru privind răspândirea ideilor creaţioniste în Europa. CE în fapt a adoptat şi susţinut o explicaţie unică privind originea universului şi a speciilor, în principal evoluţionismul şi darwinismul, excluzând alte teorii care promovează puncte de vedere diferite. Motto-ul Uniunii Europene este "unitate în diversitate", un principiu fundamental de asociere pe care Rezoluţia îl încalcă. Scrisoarea AFR descrie experienţa totalitară a românilor în vremea lui Ceausescu, amintind că regimul comunist din România a făcut la fel – a adoptat evoluţionismul şi darwinismul ca teorii oficiale, excluzându-le pe celelalte.

De asemenea, scrisoarea AFR exprimă îngrijorarea privind încercările CE de a impune în Europa o ideologie oficială, unică şi uniformă, adică evoluţionismul şi darwinismul, şi de a suprima în acelaşi timp teoriile contrarii. Fără îndoială, practica aceasta este una totalitară, aşa cum sunt şi consecinţele ei nefaste. Impunerea unei ideologii unice şi oficiale denotă impunerea uniformităţii de gândire şi exprimare, o caracteristică a tuturor regimurilor totalitare. Ideologia de stat încalcă principiul diversităţii în gândire şi al dezbaterii de idei.

Cu totul straniu şi nefondat este atacul Rezoluţiei împotriva Creaţionismului, ca pericol pentru drepturilor omului în Europa şi pretutindeni. Pe de altă parte, scrisoarea AFR punctează realitatea obiectivă şi istorică, că pluralismul religios a precedat şi generat pluralismul politic, şi nu invers. Reforma din secolul XVI a precipitat începuturile moderne ale democraţiei în Europa, culminând apoi în America de Nord în Declaraţia de Independentă a Statelor Unite. Dovada irefutabilă a unei relaţii directe între teism şi drepturile omului o constituie Statele Unite. Societăţile care au înţeles şi au întemeiat drepturile omului pe principiile biblice şi ale dreptului natural, privindu-le ca pe un dar din partea Creatorului, le-au protejat. În contrast, toate sistemele totalitare ale secolului 20 s-au bazat pe ateism, au negat drepturile omului, au cauzat cele mai intense conflagraţii militare din istoria omenirii, genocidul şi exterminările în masă.

Specific privind România, scrisoarea AFR arată că sondajele de opinie din România indică că majoritatea covârşitoare a românilor cred în Dumnezeu. Se poate afirma deci că aceeaşi majoritate covârşitoare acceptă Creaţionismul şi respinge evoluţionismul. În consecinţă, Rezoluţia e privită ca o insultă la adresa cetăţenilor României, mai ales dacă ţinem cont că 45 de ani regimul comunist a căutat şi el să elimine gândirea şi sentimentele religioase ale românilor. Pe buna dreptate, AFR întreabă, de când şi cum şi-a arogat CE această autoritate? Se reaminteşte de asemenea că amnezia de care dă dovadă CE cu privire la trecutul recent al Europei va putea determina repetarea atrocităţilor care au distrus Europa în secolul 20.

În final, scrisoarea AFR combate ideea stranie a Rezoluţiei că predarea Creaţionismului generează confuzie în mintea copiilor. Dimpotrivă, se arată că darwinismul şi evoluţionismul nu le pot transmite copiilor moralitate, ci generează mişcări intelectuale nesănătoase, bizare şi opuse moralităţii şi democraţiei, printre care darwinismul social, eugenia, transumanismul, rasismul, eutanasia, etc. În contrast, religia favorizează formarea de cetăţeni morali necesari oricărei societăţi civilizate.

Agresivitatea ateismului

Prin Scrisoarea Deschisă, AFR caută să atragă atenţia că în ultimii ani, agresivitatea ateismului a atins un nivel fără precedent, şi pledează ca oamenii temători de Dumnezeu să se implice. Doar în ultimii doi ani, intelectuali de reputaţie mondială, din Marea Britanie, Franta şi Statele Unite, au publicat numeroase cărţi care în mod deliberat insultă religia, creştinismul şi practicile religioase. Dawkins chiar propune ideea că educaţia religioasă a copiilor e o formă de abuz infantil care trebuie eliminat. La rândul lui, Michel Onfray, intelectual francez, incită secularismul la "lupta finală" împotriva creştinismului în The Atheist Manifesto (2006). Sam Harris, autor american, proclamă iminenta sfârşitului credinţei religioase în The End of Faith (2006), iar Christopher Hitchens ridiculizează personalitatea lui Dumnezeu în God Is Not Great (2006).

O strategie bine definită a mişcării ateiste începe să se cristalizeze la nivel mondial, ţintind copiii şi generaţia tânără, îndoctrinându-i cu ură la adresa religiei şi în primul a creştinismului. În fata acestor realităţi, AFR cheamă fiecare familie, preot, pastor, dascăl şi lider de tineret să se informeze privind acest fenomen îngrijorător şi să vegheze asupra învăţăturilor la care copiii noştri şi tânăra generaţie sunt expuşi. Doar nebunul spune în inima lui (iar în zilele noastre, în public) că nu este Dumnezeu (Psalmul 14:1), pe când omul temător de Dumnezeu devine înţelept căutându-şi şi cunoscându-şi Creatorul. (Pilde 1:7)

pagină sus